Vad händer om jeg har angiven felaktigt adress?

I allmänhet kommer paketet att skickas tillbaka till kaufmann.dk och därefter kontaktar vi dig för att få rätt adress innan vi skickar paketet igen.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan