Vad gör i för att stoppa olaglig användning av kreditkort?

Genom säkerhetssystemet i vårt onlinebetalningssystem och vår noggranna genomgång av alla orderuppgifter arbetar vi aktivt för att stoppa databedrägerier på nätet. Alla försök till datorbedrägerier polisanmäls.

Har du fler frågor? Skicka en förfrågan